Doprava Príroda Lukostreľba Technológie

fotka niekoľko rokov dozadu   ja a môj hafan v Suchej doline   rád stopujem vlkov   mojím hobby je historiská lukostreľba   zaujímam sa aj o kmene severoamerických plání   ja s mojím hafanom   práca vodiča ma baví, aj keď je náročná   pracovne som bol aj v Kuvajte   práca vodiča ma baví, aj keď je náročná

Meno a priezvisko: Peter Bánovec

Narodený: 23. Augusta 1982 v Žiline

Profesijný životopis:             slovenský (slovak cv)

Najstarší z troch súrodencov. Navštevoval som základné školy v Bytčici, Žiline či Lietavskej Lúčke. Popri tom som sa venoval hudbe (základná umelecká škola Ladislava Árwaya v Žiline), konkrétne hre na klavír či bojovému umeniu - karate.

Pri voľbe svojho životného smerovania som si nechal poradiť a tak som v roku 1996 úspešne zložil skúšky a bol prijatý na Strednú priemyslenú školu Dopravnú v Žiline - Bánovej na maturitný študijný obor 3772-6 Doprava.

Popri štúdiu som vypracoval projekty v rámci stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ):

Vodné dielo Žilina [1998] - s projektom som postúpil do krajského kola a získal zvláštne ocenenie

Diaľničný tunel a hlavné vplyvy na jeho výstavbu [1999] - s projektom som taktiež postúpil do krajského kola a získal zvláštne ocenenie, projekt bol predstavený aj na festivale Vedy a techniky AMAVET ´99 a následne na medzinárodnej výstave Expo Scieence Europeénne 2000 v Charleroi, Belgicko. Táto práca ma prostredníctvom môjho konzultanta Ing. Pavla Přibyla z ELTODA (t.č. Prof. Pavel Přibyl) uviedla do sveta dopravných technológií ktorý mi učaroval natoľko, že som sa ním začal aktívne zaoberať a vedenie Ing. Přibyla mi ukázalo nový smer, ktorému som sa začal venovať.

Po úspešnom zložení maturitnej skúšky v Máji 2000 sa mi nepodarilo zložiť prijímacie skúšky na Žilinskú univerzitu, ostal som nezamestnaný a pripravoval sa na ďalší rok prijímacích pohovorov. V oblasti dopravných technológií som vypracoval ďalší projekt - Telematický dopravný plán pre mesto Žilina [2001].

V roku 2001 som však dostal povolávací rozkaz a v Apríli som narukoval ku 5. delostreleckej brigáde v Jelšave - VÚ 8022. Po prijímači som bol preradený do poddôstojníckej školy a s hodnosťou slobodník som skončil ako veliteľ 5. raketometu, 2. palebnej čaty, 10. palebnej batérie, 4. raketometného oddielu. Na konci Júla som bol prevelený na vlastnú žiadosť ku 5. pluku špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka v Žiline - VÚ 2790 ako operátor-výsadkár na Rote špeciálneho spojenia. Vojenskú službu som po deviatich mesiacoch ukončil a vrátil sa do civilu.

Po návrate som bol opäť nezamestnaný, v Marci 2002 som krátku dobu pracoval pre spoločnosť ADM, kde som pripravoval propagačné materiály. V tomto období som vypracoval ďalší projekt - Zvýšenie atraktivity MHD v meste Žilina [2001-02].

V Marci 2002 nastal ďalší dôležitý zlom - po kontakte spoločnosti Ladislav Heglas EMtest začiatkom roka 2002, kde mi bolo ponúknuté miesto ma spoločnosť oslovila s konkrétnou ponukou a ja som v polovici mesiaca nastúpil ako samostatný referent pre kontrolu a spracovanie údajov. V spoločnosti som začínal na novovytvorenej pozícii pracovníka testovacieho oddelenia. Po váhavom štarte som sa v tejto sfére dopravy "udomácnil", a tak až do roku 2004 som v spoločnosti pracoval na pozíciách pracovník testovacieho oddelenia, realizátor a projektový manažér pre projekt úpravy vybavovacieho systému spoločnosti SAD Prešov a.s.

Na konci roka 2003 som prehodnocoval svoje dovtedajšie aktivity a chýbal mi ďalší posun vpred. Preto padlo náhle a nečakané rozhodnutie - vycestovať do Anglicka. Práve od 1.1.2004 sa zmenila vízová politika Britského kráľovstva a víza udeľovali žiadateľom priamo na hraniciach, čo bol jeden z mnohých dôvodov môjho rozhodnutia. Po rýchlej príprave som vycestoval 2.1.2004 linkou SAD Prešov a.s. smer Londýn.

V Londýne som strávil necelých 6 mesiacov, kde som sa v zmysle vlastného záväzku venoval hlavne štúdiu (resp. zdokonaľovaniu) anglického jazyka na The London Skills Institute (TLSI). Popri štúdiu som pracoval ako pizza-boy (rozvážač pizze) v TOPS PIZZA pizzerii v Londýnskej časti Willesden, odkiaľ som po nehode na motocykli odišiel do pizzerie PIZZA CHICKEN HOT 4 U v Londýnskej časti North Cheam. Prvý týždeň som býval v časti Seven sisters, potom som sa presťahoval na adresu Prince Regent Lane 129, Plaistow, kde som býval až do môjho odchodu z Britského kráľovstva. Pri pobyte som zostal v styku s dopravnými technológiami vďaka kontaktu s prof. Benjaminom Heydeckerom z University College London (UCL).

Po návrate som sa opäť zamestnal v spoločnosti Ladislav Heglas EMtest ako pracovník testovacieho oddelenia, neskôr zástupca vedúceho testovacieho oddelenia. V tom čase som spoločnosti pomáhal s prípravou tendra do Švédska.

Po niekoľkých rokoch sa v roku 2006 stávam riadnym členom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Od členov VLKa (lesníci, botanici, mykológovia, ornitológovia...) som sa naučil veľa o našej prírode a chcem v tom pokračovať aj naďalej. Fascinácia našou druhou najväčšou šelmou vlkom ma priviedla na ich stopy do nimi obývanými územiami za účelom ich pozorovania a ochrany.

Pre spoločnosť EMtest som pracoval do Júla 2006 na pozíciách realizátor a projektový manažér pre projekt MHD Trutnov spoločnosti OSNADO.

Po odchode zo spoločnosti EMtest som za zamestnaním vycestoval do hlavného mesta SR - Bratislavy, kde som sa zamestnal v spoločnosti ARDOS AZ a.s. na pozícii projektanta dopravných systémov. Spoločnosť v tom čase realizovala rekonštrukciu jednej z nasledovanejších križovatiek na Slovensku - križovatka Pošta v Považskej Bystrici, kde sa okrem štandardných prvkov riadenia dopravy svetelnou signalizáciou dopĺňali prvky inteligentného riadenia. Na tomto projekte som sa podieľal ako co-projektant centrálneho riadiaceho systému - inteligentnej logiky riadenia dopravy pod vedením Ing. Ondřeja Hájeka a ako realizátor. Bola to veľmi významná životná skúsenosť.

Popri práci som sa začal venovať lukostreľbe v Spolku historickej lukostreľby VINEDI a rovnako som začal chodiť do autoškoly pre získanie vodičského oprávnenia skupín C a D, ktoré som úspešne zavŕšil na jar 2007.

Na základe projektu križovatky Pošta v Považskej Bystrici ma oslovila Národná diaľničná spoločnosť (NDS a.s.) s pracovnou ponukou. A tak som v Júli 2007 zmenil zamestnávateľa a pracoval ako dopravný technológ pre úsek Stratégie a informačných technológií Národnej diaľničnej spoločnosti. Pod vedením riaditeľa úseku Ing. Tibora Schlossera spracovával tým odborníkov projekt Informačný a riadiaci systém dopravy (IRSD). Po výmene riaditeľa úseku bol projekt pozastavený spolu s ďalšími projektami a tak na jar 2008 padlo rozhodnutie spoločnosť opustiť. Následoval návrat do rodného mesta.

Popri práci pre Národnú diaľničnú spoločnosť som začal pracovať na kratší pracovný úväzok (brigáda) ako vodič autobusu MHD pre Dopravný podnik Bratislava v 2. autobusovej prevádzke (kolóne) - Jurajov dvor. V MHD som do Marca 2008 odjazdil približne 300 hodín.

V Marci 2008 po odchode z Národnej diaľničnej spoločnosti som sa vrátil späť do spoločnosti EMtest a.s. na pozíciu Projektový manažér, kde som sa podieľal na mnohých významných domácich aj zahraničných projektoch. V tejto spoločnosti som pôsobil do konca roka 2009.

Odchodom z hlavného mesta som ukončil svoje členstvo v skupine historickej lukostreľby VINEDI, ale lukostreľbe som sa neprestal venovať a pokračoval som v nej založením lukostreleckej jednotky pri Spolku historického šermu Cech Terra de Selinan.

Koncom roka 2009 padlo rozhodnutie posunúť sa ďalej a tak som sa začal obzerať po ďalších výzvach. Zmena nedala na seba dlho čakať a tak som sa na sklonku roka 2009 zúčastnil výberového konania na pozíciu vedúceho oddelenia dopravnej technológie a komunikácie na úseku riadenia dopravy Dopravného podniku mesta Košice, kde som pôsobil do Novembra 2011.

Aktuálne v spolupráci s bývalým zamestnávateľom DPMK a.s. pokračujem ako konzultant európskeho projektu ATTAC.

Od Novembra 2011 som mal nastúpiť ako špecialista pre verejnú dopravu na Bratislavskom samosprávnom kraji po úspešnom absolvovaní prijímacieho pohovoru. Nakoniec sa nič nekonalo a po mesiaci nedobrovoľnej nezamestnanosti nastupujem od Decembra 2011 do práce vodiča autobusu regionálnych liniek dopravcu Slovak Lines a.s., rovnako som sa vrátil späť ku skupine historickej lukostreľby VINEDI.

Ako vodič autobusu som dlho sedadlo neohrieval a opäť som bol voľný. Tentokrát som dostal ponuku od magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a od Marca 2012 som nastúpil do funkcie samostatného dopravného inžiniera do kancelárie Hlavného dopravného inžiniera mesta Bratislava. Popri práci na stratégiách Hlavného mesta SR Bratislavy som opäť začal jazdiť pre Dopravný podnik Bratislava, aby som mal aktuálne informácie o dianí v doprave na území mesta.

Rok 2013 sa opäť stal prelomovým a po prijatí na externé štúdium nastupujem na Univerzitu Komenského - Fakultu Manažmentu, čím mám záujem si doplniť vysokoškolské vzdelanie a následne sa naplno venovať práci vo svojom obore.

Na jeseň 2015 končí existencia odboru hlavného dopravného inžiniera a ja prechádzam ku kolegom na odbor dopravného inžinierstva magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. Na konci mesiaca Október 2015 však moje pôsobenie na hlavnom meste končí a mne sa tak otvárajú nové možnosti.

 

kliknutím na fotografiu sa otvorí celá galéria na prehliadanie

 

Saturday the 21st. Copyright © 2005 - 2013 Vlcik. Powered by JOOMLA! Customization by Vlcik. Hosted by EXO..