Doprava Príroda Lukostreľba Technológie

[sigplus] Kritická chyba: Priečinok obrázkov stories/gallery/bb_lukostrelba,limit=0,random=5,displaynavtip=1,fileinfo=1 sa predpokladá ako relatívna cesta k základnému priečinku obrázkov špecifikovanom v administrátorskom rozhraní.

Lukostreľba je mojím hobby

S lukostreľbou so prišiel do styku spolu so záujmom o kultúry indiánov severoamerických plání. Bez mučenia sa priznám, že ako výrobca lukov som zlyhal, nakoľko moje vlastné luky nikdy nevydržali viac ako 20 striel. Avšak s lukmi od iných výrobcov a vlastnoručnými krivými šípmi som čo-to nastrieľal.

Kožušiny a luky

V roku 2006 som za prácou odišiel do Bratislavy, kde som sa vrámci pravidelných stretnutí ľudí z LOZ VLK stretol s jednou šermiarkou, ktorá mi pri ukážke môjho indiánskeho luku zmienila lukostrelcov, ktorí trénujú na rovnakom mieste ako oni. Tak som sa dostal ku skupine VINEDI zo Svätého Jura.

Vlk zvíťazil nad líškou....

Niekedy začiatkom Decembra 2006 som sa prvýkrát stretol s Vineďákmi počas ich tréningu v telocvični v Petržalke. Tam som prvýkrát držal v ruke dlhý anglický luk a okamžite som si ho zamiloval. Od Januára 2007 som sa začal zúčastňovať pravidelných tréningov a na jar som sa objavil dokonca aj na prvej súťaži - MRLÍNEK v Bystřici pod Hostýnem.

Súťaž v Novoti

Ako člen skupiny som neskôr začal vystupovať, provizórne s požičanými vecami, nový kostým som predstavil prvýkrát na akcii DEVÍN 2007. Na jeseň po príchode nových členov do skupiny som niektoré tréningy viedol a snažil sa streľbu vnímať nielen z pozície strelca, ale aj učiteľa. Praktické skúsenosti výučby lukostreľby som získaval aj počas strelníc pre verejnosť. So skupinou VINEDI vedenou výrobcom lukov Valterom Pajerom som fungoval dlhšiu dobu, zúčastňoval sa vystúpení, súťaží ale aj výučby mladších strelcov.

Výučba techniky streľby v pohybe v telocvični v Žiline

Zmeny v mojom pracovnom živote na jar 2008 ma zaviali späť do mojeho rodného mesta Žilina a tým sa ukončila kapitola skupiny historickej lukostreľby VINEDI. Puto viažúce ma ku tejto skupine je stále veľmi silné a naša spolupráca sa neskončila. Nakoľko ani v Žiline ma nebavilo sedieť so založenými rukami a lukostreľba sa mi akosi dostala "pod kožu", hľadal som možnosti tejto aktivity v domácom prostredí.

Ukážka streľby z luku na Morave

Tak som sa dostal ku žilinskému šermiarskemu spolku Cech Terra de Selinan, ktorý popri šermiarskych vystúpeniach organizoval aj mne známe strelnice pre verejnosť. Postupne sa myšlienka lukostreľby v tomto spolku rozšírila natoľko, aby sa začala aktívne riešiť aj táto otázka. Počas leta 2008 sa sformovala lukostrelecká jednotka, ktorá vďaka výpomoci skupiny dala dokopy technické zázemie potrebné pre lukostreľbu akým sú luky, šípy, terčovnice či zásteny. Od jesene 2008 jednotka pod mojím velením usilovne a pravidelne trénovala a pripravovala sa na svoju prvú exhibičnú aj súťažnú sezónu. Vôbec ako prvá exhibícia v reálnom podaní bola na Stredovekom dni mesta Žilina. Pred touto samotnou exhibíciou bolo niekoľko krátkych vystúpení, čiastočne aj pre verejnosť, avšak plnohodnotné vystúpenie bolo až na Stredoveký deň. Niekoľko ďalších vystúpení aj na škole sa konalo neskôr. Niektorí členovia sa zúčastnili aj súťaží, kde si mali možnosť overiť svoje strelecké kvality.

súťaž v českom Jeseníku

Zmeny, ktoré priniesol nový rok 2010 hlavne v pracovnej oblasti a s tým súvisiacou zmenou bydliska ma odtrhli od skupiny. Od tohto roku som trénoval na tréningových plochách Lukostreleckého oddielu TJ Slávia UVL Košice, s ktorými som aj strieľal. Na ich tréningových plochách som strávil pekné 2 roky, počas ktorých som sa snažil udržať vo forme. Spolu so skupinou VINEDI som sa zúčastnil bitky pri Rozhanovciach v roky 2011.

Na súťaži na poľskom hrade Ogrozeniec s majstrom SR Vladimírom Sobotom

Na konci roka 2011 sa končí moja pracovná pôsobnosť v Košiciach a ja sa opäť sťahujem do Bratislavy. Tu sa opätovne pripájam k historickým lukostrelcom zo skupiny VINEDI a do nového roka 2012 vstupujem s novým lukom.

{gallery}stories/gallery/bb_lukostrelba,limit=0,random=5,displaynavtip=1,fileinfo=1{/gallery}

Saturday the 21st. Copyright © 2005 - 2013 Vlcik. Powered by JOOMLA! Customization by Vlcik. Hosted by EXO..