autobusová stanica Almelo

Pri príležitosti riešenia EU projektu ATTAC, ktorý sme rozbehli na Dopravnom podniku mesta Košice a.s. a na ktorom sa aktuálne spolupodieľam ako konzultant, sme navštívili Holandsko a jeho región Twente v súvislosti s oboznámením sa s úspešnými projektami z rovnakej oblasti, ako je oblasť riešenia projektu ATTAC. A tak mi dovoľte sa s Vami podeliť o moje dojmy z cesty do týchto končín.

autobus spoločnosti CONNEXXION na stanici v Almele

Mestá Enschede Almelo sa nachádzajú v regióne Twente, ktorý má približne 620 tis. obyvateľov, podľa slov pracovníkov regionálneho úradu asi 50% žije z mestách, z ktorých sú najväčšie tri – Enschede (150 tis.), Hengelo (80 tis.) a Almelo (72 tis.). Mesto Enschede je centrom celého regiónu Twente.

V mestách sa nachádza množstvo vyhradených pruhov pre verejnú dopravu, ktorú môžu využiť aj záchranné zložky, avšak zneužitie zo strany iných vozidiel je trestané vysokými pokutami... ich prínos je jednoznačný – autobus nestojí v kolónach a celkovo je jazdný čas krátky

Verejnú dopravu si región objednáva od súkromných dopravných spoločností, kde si zazmluvňuje dopravu na 10 rokov (posledný tender prebehol v minulom roku). Verejnú dopravu spravuje regionálny úrad bez rozdielu, či sa jedná o mestskú alebo regionálnu dopravu. Za zmienku stojí aj to, že Holandsko ako tretia krajina na svete má existujúci funkčný štatút národnej čipovej dopravnej karty, na ktorú môžete cestovať po celej krajine bez obmedzení. Samozrejmosťou je možnosť dobíjania produktov (elektronickej peňaženky či časového predplatného lístka) aj pomocou internetu, na ich zápis na čipovú kartu sa v každom vozidle nachádza samostatná čítačka.

autobusy v centrách miest jazdia vo vyhradených pruhoch

Unikátny projekt SABIMOS začal niekedy začiatkom 90tych rokov, do realizácie sa dostal na konci 90tych rokov. Jeho začiatky sú v meste Almelo, kde cieľom projektu bolo zatraktívnenie verejnej dopravy a zníženie dopravných kongescií vplyvom prehustenej premávky individuálnej automobilovej dopravy. Na začiatku bolo niekoľko zastávok vybavených displejmi ukazujúcimi najbližší odchod vozidla s korekciou času odchodu podľa polohy vozidla – zobrazovali reálny odchod vozidla zo zastávky. Spolu s tým však na niekoľkých križovatkách zaviedli úplnú preferenciu vozidiel verejnej hromadnej dopravy prostredníctvom systému KAR – krátkovlnnej rádiovej detekcie autobusov. Výsledky projektu predstihli očakávania – počet pasažierov počas pracovných dní stúpol 40%, v sobotu prekvapujúco až niečo cez 70%. Naopak, náklady na 1 kilometer klesli o niekoľko percent (7-9%). Rovnako sa potvrdila známa teória, kedy znižovanie dotácií na verejnú dopravu má za následok zníženie počtu ponúkaných spojov (služieb), čo má za následok zníženie počtu cestujúcich, čo sa prejaví v znížených tržbách, a čo sa zase prejaví v zníženej dotácii, ktorá sa prejaví ... a tak dookola.

Viac ako 50% dopravy je v Almele vykonávanej na bicykli, priemerne každý občan za deň prejde na bicykli vzdialenosť 25km

Po úspešnom štarte projektu SABIMOS sa dostal do druhej fázy a rozšíril sa na celý región TWENTE. Neskôr bola začatá aj tretia fáza projektu, v ktorej sa protokoly medzi jednotlivou technológiou štandarizovali (v dobe vzniku projektu SABIMOS neexistovali žiadne štandardy) a postupne sa infraštruktúra zahusťovala. Aktuálne je SABIMOS funkčný na viac ako 100 križovatkách v celom regióne (najmä v intraviláne miest) a displeje sa nachádzajú na viac ako 150tich zastávkach. Každým rokom sa projekt ďalej rozširuje a napríklad v roku 2012 sa plánuje nákup ďalších 22 displejov pre ďalšie zastávky.

Autobusová stanica Almelo je pýchou domácich a informovanosťou cestujúcich patrí medzi špičku

Moja návšteva začala na vlakovej stanici Almelo (vedľa autobusovej stanice), kde sme čakali na delegáciu z univerzity Maribor. Spolu s nimi sme sa presunuli do mesta Enschede, kde sa nachádza dopravný odbor, ktorý riadi verejnú dopravu v celom regióne.
Enschede nás privítali pracovníci regionálneho úradu a predstavili nám región Twente, štruktúru dopravy a samotný projekt SABIMOS v jeho jednotlivých fázach.

Pohľad z okna budovy regiónu Twente – je vidieť autobus používajúci vyhradený pruh, cyklistické cesty aj cez kruhový objazd a obmedzovanú individuálnu dopravu

Po krátkom obede sme sa presunuli na terminál v centre Enschede, odkiaľ sme nastúpili do autobusu a absolvovali okružnú jazdu pri sledovaní technológie, ktorú SABIMOS využíva. Na úhradu cestovného sme použili čipové karty, ktoré sme dostali od regionálneho úradu Twente a ktoré nám boli následne ponechané. Cesta autobusom je pre našinca v tomto regióne skutočným zážitkom – vozidlo využíva množstvo vyhradených pruhov (na ktoré sa podľa našich sprievodcov minulo najviac investícií), na žiadnej križovatke sme na rozdiel od individuálnej automobilovej dopravy nestáli, ale cez všetky sme prebehli vysokou rýchlosťou – SABIMOS nám zabezpečil z dostatočnej vzdialenosti zelenú. V novej štvrti sa autobus pohyboval po vyhradenej ceste (urobil okruh). Naša jazda bola ukončená po absolvovaní okruhu na stanici v Enschede.

Autobusová stanica v Enschede, displeje zobrazujú odchody najbližších dvoch autobusových spojov

Zaujímavosťou je, že doprava je nadväzná na vlak (obojstranne) a autobusy vyrážajú v pravidelných intervaloch naraz – v rovnakom čase. Ostatne je to vidieť aj na displejoch informujúcich o najbližších odchodoch zo stanice:

Informačná tabuľa s odchodmi najbližších spojov na stanici v Enschede – údaj s plusom znamená počet minút meškania, ten si cestujúci pripočítava k odchodu podľa CP

Po absolvovaní okruhu autobusom sme sa presunuli do Almela. Tam sme si pozreli zapustenú železničnú trať pod úroveň terénu, ktoré predtým spôsobovala kolízie s ostatnými druhmi dopravy. Podľa štatistiky 10% smrteľných nehôd na železnici sa stalo práve v Almele. Následne sme sa presunuli na mestský úrad Almela, kde sme mali možnosť vidieť riadiacu kontrolnú miestnosť, kde sa sledovala celá doprava – jednotlivé križovatky a ich stav, parkoviskáautobusy, informačné displeje pre autobusy a železnice. Kontrola má rovnako k dispozícii kamerový dohľad.

Patrick Zoontjes, senior transport manager regiónu Twente a obyvateľ mesta Almelo vysvetľuje funkcie a možnosti dopravného kontrolného centra, umiestneného v mestskom úrade Almelo

Po prehliadke dopravného kontrolného centra prebehol presun na autobusovú stanicu Almelo, kde sme si pozreli všetku technológiu. Prekvapujúco aj v Holandsku regionálny úrad bojuje s nadbehmi vozidiel a za ne vo veľkom pokutuje samotných dopravcov prostredníctvom technických zariadení projektu SABIMOS – ktorý následne pokutuje vodičov. U nás by to pri štandarizovaných vzťahoch malo fungovať rovnako – objednávateľ (mesto) by mal pokutovať dodávateľa služby (dopravca) za nedostatočné plnenie služby.

Nasledoval záver, poďakovanie hostiteľom z regiónu Twente a rozlúčka.

Informačná tabuľa na zastávke mestskej dopravy na stanici Almelo, informáciami sa podobá aktuálnemu štandardu Košíc, ktoré sa môžu popýšiť vysokou úrovňou poskytovaných informácií nielen v Slovenskom meradle

Záverom len uvediem, že návšteva bola veľmi podnetná a prínosná, mali sme možnosť sa zoznámiť s veľmi úspešným projektom z oblasti verejnej hromadnej dopravy, ako aj s inými možnosťami realizácie a organizácie mestskej či regionálnej dopravy do funkčného celku.

Obrazovka s odchodmi najbližších autobusových spojov aj spolu s písmenami nástupíšť – takéto sa nachádzajú pri východe z vlakovej stanice všade na chodníku, smutné je že v Košiciach označenie nástupíšť na Staničnom námestí vydržalo iba krátko cez MS v ĽH

-vĺčik-


Ďalšie odkazy: Región Twente - Wikipedia

Stránky dopravcu CONNEXXION

Stránky regiónu Twente

Stránka národnej platformy dopravnej čipovej karty

Stránka mesta Almelo

Stránka mesta Enschede


.: FOTOALBUM :.