autobus na linke 5 na konečnej MIRQAB v arabskom KUWAITe

Či cestujeme verejnou dopravou alebo nie, stretávame sa pravidelne s informačnými systémami tohto odvetvia dopravy. O samotných elektronických palubných systémoch sa dá napísať samostatný článok aj dva, ja sa dnes zameriam na ukážku premeny zobrazovania a podávania informácií cestujúcim v jednom slovenskom meste.

Považská Bystrica - myslím že je dostatočne známa každému z nás. Pred pár rokmi robila vrásky na tvári každému vodičovi tiahnúcemu zo západu na východ a križovatku Pošta preklínal minimálne každý druhý z nich. Aktuálne je v meste funkčný diaľničný nadjazd a tak hustota dopravy poklesla. Tí, ktorí cestujú vlakom poznajú stanicu v Považskej Bystrici, cestujúci kategórie IC ju poznajú len ako rýchlo sa mihnúcu budovu pri prejazde tejto stanice. S MHD v tomto meste sa zrejme viezlo oveľa menej ľudí a predsa sa má toto mesto čím pochváliť.

linka 9 vyčkáva na odchod

Považskej Bystrici prevádzkuje MHD mestská spoločnosť MDS a.s., ktorá ju prevzala po predchádzajúcom dopravcovi SAD Trenčín a.s.. Písal sa rok 2007, keď som v diskusnom fóre o MHD v Považskej Bystrici uviedol, že je možné aj na ich systéme zobraziť predpripravené nápisy a piktogramy tak, ako to poznáme z väčších prevádzok MHD. Cestujúci sa totiž sťažovali na horšiu čitateľnosť textov, ktoré transparenty zobrazovali v automatickom móde. Ten skýta svoje jasné výhody - dá sa jednoducho nastaviť a nie je prácny (t.zn. nie je potrebné pre každý cieľ editovať zobrazovaný text). Z uvedeného dôvodu je automatický mód rozšírený, niekde aj v kombinácii so zlým nastavením, ktoré následne dezinformuje cestujúceho, zväčšuje jeho zmätok a vedie ku klasickým otázkam na vodiča "A vy kam idete?"

autobus s automatickým módom zobrazenia informácií

V polovici prázdnin tam MDS a.s. odskúšala prvú verziu editovaných textov vo vozidlách s úspechom u značnej časti cestujúcej verejnosti. Novinkou bolo zavedenie piktogramov, a tak z diaľky žiariaci vláčik, autobus alebo kríž napovedali, kam prichádzajúci autobus smeruje. Jednotlivé texty som editoval v programe TABULE spoločnosti EMtest, v ktorej som predtým pracoval a mal prístup k uvedenému SW (nakoľko licenčný kľúč programu je viazaný na HW). Editor poskytuje bohaté editačné možnosti, ktoré však v palubnom systéme nie sú ani zďaleka využité.                                           

editor textov na transparenty

prvej série vznikla celá sada pokrývajúca potreby dopravcu a postupne vznikla databáza cieľov v piatich verziách až do roku 2009, kedy bola odovzdaná dopravcovi. V galérii pod článkom máte možnosť vidieť fotografie, ktoré som nasnímal v roku 2008 a predstavujú vtedajšiu databázu cieľov používaných v MHD Považská Bystrica.

Od 1.1.2013 prišlo k zmene obsluhy mesta Považská Bystrica a MHD dostala novú tvár. Spolu s touto novou tvárou prišla požiadavka na prípravu nových cieľov. A tak na sklonku roka 2012 som prerobil celú databázu cieľov MHD Považská Bystrica do novej podoby, v ktorej som reflektoval medzičasom nadobudnuté skúsenosti. Ale ako taká editácia vlastne vyzerá?

porucha vozidla - cestujúci asi nadšený z tohto nápisu na vozidle nebude, ale aj to je informácia

Začíname od nuly, resp. od konca. Na počiatku je zoznam smerov, kam linky MHD premávajú - konečné zastávky. V prípade liniek, ktoré po trase obsluhujú ďalšie územia, aj táto informácia musí byť zohľadnená pre cestujúceho. Rovnako ako informácia, ak spoj ide po inej trase, než je zvyklé. Tento základ teda v sebe zahŕňa množstvo údajov, textov a čísiel, ktoré je nutné skombinovať do prehľadnej a usporiadanej podoby.

linka 7 prechádzajúca cez školy

Každej konečnej dáme teda číslo, ktoré bude následne program čítať a zobrazovať to, čo neskôr do editora vložíme. Ak vieme niektoré ciele zobraziť jednoduchým symbolom - piktogramom, je vhodné si ich pripraviť. Keď máme všetky údaje a obrazce pokope, môžeme sa pustiť do práce. V editore TABULE je práca odlišná, ak ho porovnávame s editorom tabúľ spoločnosti BUSE. U EMtesťáckych tabúľ platí, že sa edituje celá plocha, ktorú je možné rozdeliť do množstva sektorov podľa potreby spracovateľa. BUSE tabule majú naopak presné sektory vyhradené pre číslo linky a pre cieľ, ale aj tu je možné editovať celoplošné texty. Editory sú si svojim spôsobom podobné, ale zároveň sú diametrálne odlišné. Práca s nimi je však jednoduchá, ale vyžaduje dávku trpezlivosti a puntičkárstva.

text NENASTUPUJTE sa zobrazuje na konečnej zastávke - a nahradil chvíľku používaný NENASTUPOVAŤ!

Zásadou je zobrazenie textov tak, aby písmo bolo jasne čitateľné aj z veľkej vzdialenosti. Po editácii je teda nutný test zobrazenia priamo vo vozidle, aby sme predišli problémom v premávke. Obstarať vhodné písmo, ktoré by sadlo na akúkoľvek veľkosť textu nie je možné, a tak často spracovatelia experimentujú a tvoria si písmo sami pri zadefinovaní určitých parametrov. Stále je na prvom mieste čitateľnosť prehľadnosť. Avšak zrazu potrebujete mať na transparente veľa informácií ale tie sa akosi nezmestia... A tak zužujete písmo, zmenšujete medzery, posúvate čísla či piktogramy a skracujete názvy v snahe nájsť čo najviac miesta pre dôležité informácie, ktoré chcete poskytnúť cestujúcim. Tak či onak, občas ani najväčšia snaha nevyjde a nakoniec snahu vzdávate z hlavného dôvodu - zachovať prehľadnosť. Naeditovaním všetkých cieľov vzniká ďalšia časť práce - vkladanie kódov cieľov do programu tak, aby palubný systém vedel, kedy má ktorý cieľ zobraziť.

prvá nočná linka N3 v Považskej Bystrici - a je označená spôsobom, aký nájdeme v západných krajinách

Nuž a teraz Vám ponúkam na porovnanie ukážku výstupu z editora a fotografiu zo zobrazenia na vozidle aby ste mali možnosť porovnať, ako to vyzerá na monitore a ako v reáli. Ukážka na monitore nijak neznázorňuje prácnosť prípravy, ktorá je pri niektorých zobrazeniach veľmi zložitá.

linka 3p v editore

autobus na linke 3p naberá cestujúcich

 

linka 11 v editore

linka 11 čaká na svoj odchod

 

linka 9 v editore

linka 9 do Horného Moštenca

 

linka 100 v editore

linka 100 na Rozkvet

 

 

linka 2 v editore

linka 2 do Povdažia so zachádzkou cez Orlové

 

linka 32 v editore

linka 32 v smere Praznov

 

linka 5 v editore

linka 5 do Považskej Teplej

 

linka 7 v editore

linka 7 na Šoltésovej fotená z uhla

 

chvíľu používaný text NENASTUPOVAŤ! v editore

autobus končiaci na autobusovej stanici

Jednotlivé ciele sú predmetom stáleho zdokonaľovania, nakoľko doprava sa neustále mení, trasy upravujú a mojou snahou je čo najlepšia prehľadnosť jednotlivých informácií, ktoré vie informačný systém cestujúcemu poskytnúť.

Na záver prihadzujem niekoľko cieľov, ktoré boli pripravené na zobrazenie na iných transparentoch...

príjemné vianoce... :)

ukážka iného podania označenia zrýchleného spoja

označenie vozidla v presune bez cestujúcich

 

 

 

 

Poďakovať sa chcem aj všetkým vodičom MDS a.s., ktorí neboli úplne nadšení z toho, že ich fotím.

-vĺčik-


.: FOTOALBUM :.

 {gallery}gallery/12_vydrica{/gallery}