V dňoch 31.3. až 1.4. 2014 sa v Londýne konala konferencia zameraná na implementáciu a prevádzku elektrobusov. Konferenciu konanú v Londýnskom hoteli Langham hostovala spoločnosť BYD, ktorá sa venuje vývoju a výrobe batérií a elektrovozidiel.

Stretnutie Double deckera s ebusom BYD

V rámci konferencie vystúpili zástupcovia UITP, ktorí hovorili o elektromobilite ako o stálej súčasti systémov mobility vo svete. Železnice sa rady pýšia svojim statusom, hlavne čo sa týka oblasti rýchlosti, kapacity, ale aj vplyvov na životné prostredie. Cestná doprava až na niektoré oblasti sa síce snaží minimalizovať enviromentálne dopady, avšak stále sa ich nepodarilo eliminovať do hraníc porovnateľných napríklad so spomínanými železnicami. V rámci cestnej mobility toto spĺňajú iba trolejbusové prevádzky, ktoré sú svojimi parametrami veľmi vhodné do kopcovitého terénu (to je z hľadiska účinnosti elektromotora, ktorá sa pohybuje za hranicou 90% na rozdiel od účinnosti spaľovacieho motora, ktorá je niekde pod hranicou 40%), ich nevýhodou je nutnosť budovania trakčných sietí, ktoré častokrát obyvateľom miest vadia. Pikoškou je, že na svete je prevádzkovaných viac ako 25 tisíc trolejbusov, z tohto počtu je v Európe prevádzkovaných necelých 5 tisíc vozidiel. Bratislava má tú česť byť jedným z miest, na ktoré odborníci uznanlivo ukazujú ako na príklad práve v tejto oblasti. Bratislava má byť právom hrdá na svoju rozvinutú sieť, ktorú má v pláne aj ďalej rozširovať.

UITP tabuľka trolejbusov

Problematike autobusovej dopravy, ktorá je svojimi konštrukčnými vlastnosťami nezávislá a flexibilnejšia (nie je závislá od trakčnej siete) sa venujú odborníci na celom svete s cieľom nájsť možnosti ako zlepšiť kvalitu a enviromentálne dopady tohto druhu dopravy. Už niekoľko rokov sa v rôznych kútoch sveta pohybujú rôzne hybridné vozidlá jazdiace na vodík, plyn či kombinujúce elektromotor a dieselový pohon. Ani jeden z týchto systémov sa však v prevádzke nedostal do väčšieho rozsahu a to pre komplikované technické riešenia či nevýhodnejšiu ekonomickú prevádzku.

Som elektrický autobus ... alebo ako sa robí marketing

Podľa UITP je Európa pri implementácii moderných riešení veľmi pozadu a mnohé procesy sú príliš zdĺhavé. V každom prípade je nutné byť dostatočne odvážny pri presadzovaní takýchto riešení, nakoľko samotní obyvatelia nie veľmi nadšene prijímajú mnohé zmeny (mali sme možnosť vidieť protesty obyvateľov Bratislavy proti prestupnej zastávke na Radlinského ulici). Preto aj na Európskej úrovni vznikajú projekty ako ZeEUS - Zero Emission Urban Bus System, ktorých úlohou je adaptovať tieto moderné technológie v prostredí miest tak, aby podľa tohto vzoru mohli byť ďalej implementované aj v ďalších mestách a krajinách.

Informácia vo vnútri ebusu

Ak som popisoval rôzne technológie, ktorých úlohou je znížiť enviromentálny dopad, tak som nespomenul elektrobusy. Ich snahou je kombinovať známe technológie do jedného celku tak, aby priniesli očakávané pozitíva. Elektrobus je teda autobus s batériami, ktorý vďaka účinnosti elektromotora vie ponúknuť výhody trolejbusu avšak bez nutnosti ďalšieho rozširovania pevných trakčných zariadení - trolejov. Londýnska konferencia zameraná práve na tento druh verejnej mobility ukázala, aké sú aktuálne trendy v tejto oblasti a ako je možné rozširovať a uplatniť moderné elektrobusy v prevádzkach verejnej dopravy Európskych miest. Zaujímavou časťou preto boli referencie jednotlivých miest.

Pred vyhliadkovou jazdou na ebuse

Skúsenosti s autobusom BYD K9 predstavil manažér Londýnkej dopravnej spoločnosti Go-Ahead Phil Margrave. Ich elektrobusy sú v súčasnosti deponované v depe Waterloo, odkiaľ sú nasadzované na linky 507 a 521 premávajúce medzi Waterloo a London Bridge. Z hľadiska prevádzky si veľmi chvália úsporu z hľadiska energií, minimálnu hlučnosť, veľmi plynulý rozjazd a vysoký výkon, kde elektrobus BYD jeden z pracovníkov technického zázemia označil za Ferrari medzi autobusmi. Každá strana má však dve mince a z hľadiska elektrobusu si vodiči sťažovali na nedostatočný výhľad do interiéru z miesta vodiča, a to vďaka batériovým vežiam umiestneným nad prednou nápravou, odleskom svetiel v sklách interiéru, čo komplikuje orientáciu vodiča v noci (to poznáme aj z niektorých typov autobusov prevádzkovaných u nás) a zníženej prepravnej kapacite na zhruba 30 stojacich cestujúcich (kvôli obmedzeniam hmotnosti vozidla). Na základe posledne menovaného faktoru je snaha o zmenu maximálne prípustnej hmotnosti vozidla na 19,5t.

Ebus spoločnosti BYD prevádzkuje dopravca GoAhead

Elektrobus v aktuálne prevádzkovanej konfigurácii rovnako nie je v súlade s normatívami úradu Transport for London(TfL). Elektrobus je denne v premávke 17 hodín pričom v rámci služby odjazdí vzdialenosť 60-70 míľ, kde po príchode do depa má zbytkovú kapacitu v batériách na úrovni 20-25%. Nabíjanie trvá približne 6 hodín a do Apríla 2014 nebol a elektrobusom ani jeho batériami žiaden problém. Prevádzkovateľ si veľmi chváli úspornosť prevádzky a v porovnaní s dieselovými autobusmi sú náklady na prevádzku elektrobusu o 75% nižšie. Výrobca na základe podnetov Londýnskeho prevádzkovateľa pripravuje customizovanú verziu elektrobusu tak, aby čo najlepšie splnil požiadavky Londýna a odstránil nedostatky.

Londýnsky ebus BYD K9 zo zadu

Ďalším mestom, ktoré má skúsenosti s elektrobusom je Tel Aviv a jeho veľmi drsné podmienky. Toto mesto si vyžiadalo test elektrobusu na celý rok aby zistili jeho chovanie v rôznych situáciách. Aktuálne výsledky predstavil Doron Vadai Izraleskej spoločnosti CLAL motors - distribútora pre dopravcu DAN BUSTel Aviv si veľmi chváli nízku hlučnosť vozidla ako aj nízke prevádzkové náklady - jedno nabitie autobusu v Tel Avive vyjde na 20€, pričom jedno tankovanie dieselového brata stojí 110€ (slúžia na rovnakej linke s približne rovnakou dĺžkou služby od 6:30 do 21:00 so zapnutým osvetlením a klimatizáciou, a kilometrickým prejazdom 162 km za službu). Z ostatných pozitív zopakoval slová Londýnčanov a dodal, že Tel Aviv rieši problém s výhľadom vodiča do interiéru viacerými zrkadlamiTel Aviv urobil porovnanie prevádzkových nákladov ebusu v NIS (miestna mena), graf z prezentácie prikladám nižšie.

Tel Aviv urobil porovnanie prevádzkových nákladov ebusu

V provincii Friesland, ktorá sa nachádza na severo-západe Holandska, sú prevádzkované elektrobusy na ostrove Schiermonnikoog. Na ostrove sa nachádza národný park a z uvedeného dôvodu sa snaží miestna samospráva o čo najmenší dopad mobility na životné prostredie. Prevádzkujú 7 elektrobusov na okružných výletných linkách pre turistov a za viac ako pol roka prevádzky evidujú iba jednu poruchu.

prístrojová doska ebusu K9

K výpočtu pozitívnych dopadov ako aj ekonomickej efektivity sa pridal aj Arno Veenema z Amsterdamského letiska Schiphol. Letisko sa snaží aj týmto prostredníctvom znížiť veľké dopady leteckej dopravy na životné prostredie. Prevádzkujú dva elektrobusy viac ako rok, v minulom roku podpísali s BYD kontrakt na dodávku ďalších 35 kusov elektrobusov.

mnohé štítky nesú na sebe známku výrobcu

Zástupca spoločnosti BYD Isbrand Ho predstavil domáce prostredie a to hlavne domáce mesto tohto výrobcu elektrobusov – Shenzen. V rámci mesta je prevádzkovaných 220 elektrobusov a aktuálne spolu najazdili viac ako 23 miliónov kilometrov. V rámci prezentácie sa objavilo aj porovnanie ebusov s najnovšími motormi.

porovnanie EURO 6 s ebusom

Z prehľadu vývoja cien pohonných hmôt je zrejmá ďalšia cesta v rámci trvalo udržateľnej mobility.

prehľad vývoja cien celosvetovo

BYD aktuálne skoro na všetkých kontinentoch testuje a predáva ebus K9 v 12m verzii s dojazdom 250km vďaka technológii, na ktorej vývoji pracuje viac ako 10 tisíc inžinierov spoločnosti BYD v Čínskom meste Shenzen.

ebus K9 od spoločnosti BYD

Tajomstvo úspechu a dlhého dojazdu ebusu K9 spočíva v unikátnej technológií batérií. Spoločnosť BYD vyrába batérie niekoľko rokov a v posledných rokoch sa zamerala na pokrytie trhu v rámci ebusov. Unikátnosť je aj v návrhu ebusov, kde sa nejedná o tradičný prístup, kedy výrobca autobusov sa snaží elektromotor a batérie "vtesnať" do karosérie sériovo vyrábaného autobusu (ktorý má vďaka spaľovaciemu motoru predsa len odlišnú koncepciu a inak uspôsobený rám vozidla), ale sami si od základov postavili elektrobus s patričným uspôsobením rámu a rozložením hmotnosti batérií. Unikátnou technológiou garantujú minimálne 10 tisíc nabíjacích cyklov, pričom po tomto čísle ostane v batériách ešte min. 70% ich nominálnej kapacity.

počet cyklov a životnosť batérií z produkcie BYD

Zo Slovenskej republiky sa konferencie zúčastnili aj dvaja zástupcovia SAD Poprad, ktorí sa vyjadrili pozitívnek testovaniu elektrobusu pod Vysokými Tatrami na jeseň roku 2013 a uviedli plán nakúpiť 10 takýchto vozidiel pre prevádzku v rámci mesta Poprad. Zaujímavé skomolenie mesta pod Tatrami sa objavilo v prezentácii zástupcu čínskeho výrobcu.

testovanie K9 v Poprade podľa číňanov :)

Kodaň (dánsky København a anglicky Copenhagen) okrem prezentácie ebusu prezentovala aj veľmi smelé plány postupného znižovania znečistenia ovzdušia a to aj prostredníctvom zmeny deľby prepravnej práce medzi jednotlivé druhy dopravy.

smelé plány Kodane v oblasti deľby prepravnej práce

Ani Angličania nie sú pozadu a založili kanceláriu pre nízko emisné vozidlá. A táto kancelária, ktorá má podporu mnohých ministerstiev má tiež veľké plány v oblasti zlepšovania životného prostredia.

plány kancelárie pre nízko emisné vozidlá

plány kancelárie pre nízko emisné vozidlá

V rámci konferencie boli účastníci pozvaní na spoločenskú večeru, ktorá sa odohrala na veľmi sympatickom a adekvátnom mieste - v Londýnskom múzeu dopravy.

večera v Londýnskom múzeu dopravy

Veľmi zaujímavá konferencia tak prispela k výmene informácií, skúseností a poznatkov z implementácie elektrobusov v Európe. Aktuálne Bratislava začala testovať rôzne typy elektrobusov od rôznych výrobcov, aby sa adekvátne pripravila na začatie procesu zlepšovania životného prostredia aj v tejto metropole.

konferenčná sála

Ja osobne som si vyskúšal midi elektrobus z produkcie spoločností EVC / Rošero-P, ktorý sa až na niektoré drobnosti osvedčil v premávke a možno práve obsadí tento segment vozidlového parku do budúcna. Teším sa na ďalšie testy elektrobusov a dúfam že budem aj priamo pri nich.

za volantom elektrobusu

Týmito riadkami sa rozlúčim s Londýnom a poprajem Bratislave veľa úspechov pri nasadzovaní elektromobility.

-vĺčik-

BYD K9 na cestách...

... v článku boli použité niektoré prezentačné fotografie spoločnosti BYD, vlastné fotografie z konferencie v Londýne ako aj vybraté slajdy z prezentácií prezentovaných na konferencii


.: FOTOALBUM :.