Centrum mesta Stuttgart

V dňoch 12.-13. Novembra 2013 sa v Nemeckom meste Stuttgart konal workshop k medzinárodnému projektu TIDE(Transport Innovation Deployment for Europe) s podtitulom „Innovative ideas and how to take advantage of them“. Projekt TIDE sa zaoberá 5 základnými okruhmi inovatívnych prístupov, kde okrem tém ako sú nemotorové spôsoby dopravy a elektromobilita prevláda inovatívny prístup k riešeniu problematiky verejnej dopravy.

Amsterdamský kanál... a všimnite si aj parkovanie okolo neho...

September 2012 sa niesol v znamení príprav parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy. V rámci oboznamovaní sa s riešeniami, ktoré sú prevádzkované v zahraničí sa naša pozornosť upriamila na hlavné mesto štátu veterných mlynov vodných kanálovHolandský Amsterdam má k Bratislave blízko. Ale prečo parkovanie a la Amsterdam? Parkovanie riešia viac ako 20 rokov a ich systém je jednoduchý, avšak efektívny. A tak som vycestoval do tohto krásneho mesta, povestného marihuanou ženami vo výkladoch. Témou návštevy bola parkovacia politika mesta Amsterdam a spôsob jej realizácie.

autobus na linke 5 na konečnej MIRQAB v arabskom KUWAITe

Či cestujeme verejnou dopravou alebo nie, stretávame sa pravidelne s informačnými systémami tohto odvetvia dopravy. O samotných elektronických palubných systémoch sa dá napísať samostatný článok aj dva, ja sa dnes zameriam na ukážku premeny zobrazovania a podávania informácií cestujúcim v jednom slovenskom meste.

nábrežie rieky Drava v Maribore

V dňoch 31. Januára až 1. Februára 2012 sa konalo stretnutie ku EU projektu ATTAC. Skratka ATTAC znamená "atraktívnu dopravu pre prístupné mestá" z anglického ATtractive Transport for Accessible Cities. O projekte ATTAC, na ktorom sa aktuálne podieľam ako konzultant ešte budem písať, dnes sa teda zamerám na samotné stretnutie, ktoré hostoval Slovinský Maribor.