Mojím cieľom je zdokonaľovať sa v profesii dopravného technológa, prinášať nové technologické prvky do sveta verejnej dopravy tak, aby sa stala v adekvátnej miere konkurencieschopnou voči individuálnej doprave.


zaujímavou bola práca na projekte v Kuvajte

dopravu sa zaujímam od svojho útleho detstva. Už ako malý som pri vození v autobuse "vrčal" spolu s motorom a "syčal" spolu s dverným mechanizmom.

Mojim ďalším krokom v živote bolo rozhodnutie študovať Strednú priemyselnú školu Dopravnú, ktorá existovala iba druhým rokom v Žiline - Bánovej. Vyštudoval som maturitný odbor Doprava.

Počas štúdia na strednej škole som sa zapojil do stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Prvý projekt bol iba "obecný", pre druhý projekt som si vyberal tému sám, nakoľko škola mala záujem vybrať tému sama. Keďže som sa v tom čase zúčastnil výstavy Tunel ´98 v Žiline, kde ma nadchla prezentácia dopravných technológií používaných v tuneloch, tému sa stal "Diaľničný tunel a hlavné vplyvy na jeho výstavbu [1998]". Touto prácou som si pootvoril dvere do sveta dopravných technológií a vďaka prof. Pavlovi Přibylovi som týmito dverami prešiel ďalej a nakoniec aj vo svete dopravných technológií ostal.

stánok projektu "Diaľničný tunel" na výstave ESE 2000 v Charleroi, BE

Po úspešnom ukončení štúdia som ako nezamestnaný a hnaný túžbou niečo dokázať napísal ďalší projekt - Telematický dopravný plán pre mesto Žilina [2000]. Projekt bol iba sumárom niektorých možných riešení riadenia dopravy v meste, avšak umožnil mi dostať sa ďalej. Vďaka tomuto projektu som bol pozvaný ako hosť organizátormi konferencie ITS ´01 do Prahy. A vďaka prof. Přibylovi som mal možnosť sa stretnúť s Ing. Tiborom Schlosserom, ktorý na Slovensku zakladal združenie ITS Slovakia. Rovnako mi konferencia pomohla poodhaliť tajomstvá sveta inteligentných dopravných systémov, ku ktorým som začal upínať svoju pozornosť.

V Marci 2002 som nastúpil ako samostatný referent pre kontrolu a spracovanie údajov do spoločnosti Ladislav Heglas EMtest. Táto spoločnosť bola lídrom v oblasti dopravných technológií pre verejnú dopravu na Slovensku a mne sa otvorila možnosť získania širších poznatkov o tejto oblasti rovnako ako možnosť uplatnenia svojich doterajších poznatkov. Po problematickom štarte sa mi zadarilo a neskôr som postúpil cez funkciu pracovníka testovacieho oddelenia cez realizátora na projektového manažéra. Počas práce som si priamo na týchto systémoch testoval naučené aj vymyslené teórie riadenia verejnej dopravy, tvorby grafikonov či tarifných zón. Testovanie prebiehalo na mojej vymyslenej spoločnosti Mestský dopravný podnik Kráľovce (MDPK) a SAD Kráľovce. Uvedené dáta boli častokrát využité aj pre tvorbu manuálov a návodov ku aplikáciám spoločnosti EMtest.

prezentačný autobus nového vybavovacieho systému u DPmHK

V roku 2004 som si dal "pauzu" a odišiel na skusy do sveta - mojím cieľom sa stalo kozmopolitné centrum starého kontinentu - Londýn. Všímal som si dopravu v zahraničí, snažil sa vidieť výhody/nevýhody jednotlivých dopravných systémov. Ani v Londýne som nezaháľal a spojil sa s prof. Benjaminom Heydeckerom z University College London alebo s koordinátorom Londýnskej dopravy Transport for London. Počas môjho pobytu v Londýne som prijal pozvanie Ing. Schlossera zúčastniť sa medzinárodnej výstavy INTERTRAFFIC ´04 v Amsterdame.

výstavisko RAI v Amsterdame

Nabitý vedomosťami som sa v Máji 2004 vrátil späť do EMtestu. Prvá možnosť využitia nadobudnutých znalostí prišla v podobe práce na tendri do Švédska. Neskôr som pracoval na viacerých projektoch a ponukách pre zahraničie, projektovo som dostal nasadiť MHD Trutnov spoločnosti OSNADO.

práca si občas vyžaduje nasadenie aj v domácom prostredí

Moje ciele však boli vyššie a tak som z dôvodu vlastnej sebarealizácie spoločnosť EMtest znova opustil. Odišiel som pracovať do hlavného mesta SR - Bratislavy do spoločnosti ARDOS AZ a.s. ako projektant dopravných systémov. Ponuka spoločnosti ARDOS AZ bola skutočne lákavá - realizácia kompletnej rekonštrukcie križovatky Pošta v Považskej Bystrici s doplnením prvkov inteligentných dopravných systémov. Projektu som sa zúčastnil ako co-projektant centrálneho riadiaceho systému - inteligentnej logiky riadenia dopravy a ako realizátor pod vedením Ing. Ondřeja Hájka a môjho nadriadeného Ing. Štefana Drexlera. Neskôr som sa podieľal aj na ďalších projektoch - svetelná signalizácia testovacej dráhy automobilového závodu KIAparkovací systém pre AUpark Bratislava a projekčne na mnohých ďalších projektoch parkovacích a dopravno-riadiacich systémov.

kontrolná miestnosť inteligentného systému križovatky Pošta v Považskej Bystrici

Po úspešnom ukončení projektu križovatky Pošta v Považskej Bystrici som bol oslovený Národnou diaľničnou spoločnosťou, ktorá zostavovala tým ľudí pre pripravované projekty z oblasti inteligentných dopravných systémov. Spoločnosť ARDOS AZ som opustil a nastúpil ako dopravný technológ do Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS a.s.). Tu som sa podieľal na projekte Informačného a riadiaceho systému diaľnic (IRSD), ktorý som predstavil aj na medzinárodnej konferencii ITS ´07 Bratislava. Okrem tohto projektu som sa podieľal aj na niektorých ďalších menších projektoch a pripomienkoval projekty v mojej pôsobnosti. Personálna zmena na poste riaditeľa úseku Stratégie a informačných technológií spôsobila pozastavenie všetkých projektov z oblasti ITS a tak som sa rozhodol opustiť aj NDS a vrátiť sa do rodného mesta Žilina.

Nový vybavovací systém v MHD Trenčín

Počas práce pre NDS a.s. som brigádoval ako vodič autobusu u Dopravného podniku Bratislava a.s.

práca vodiča ma baví, aj keď je náročná

V Marci 2008 som nastúpil opäť do spoločnosti EMtest a.s. ako projektový manažér. V tejto spoločnosti som riadil alebo sa podieľal na projektoch vybavovacieho systému pre Kuvajtpredpredajného systému pre DPMK a.s.integrovanom dopravnom systéme Pardubického krajageneračnej obnovy vybavovacieho systému pre MHD Trenčín, MHD Trnava MHD Piešťany, či vybavovacom systéme pre VOLÁNBUSZ Budapešť.

vybavovací systém EMtest v prevádzke u dopravcu KPTC Kuwait

Na konci roka 2009 po prehodnotení ďalších možností som sa zúčastnil výberového konania na pozíciu vedúceho oddelenia dopravnej technológie a komunikácie v spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, kde som pôsobil do Novembra 2011 pod vedením Ing. Michala Dekánka. Z tohto obdobia sa nám podarilo presadiť viaceré zmeny v MHD Košice, ako jediné mesto na Slovensku mal DPMK a.s. dvojjazyčné a prehľadné cestovné poriadky, podarilo sa nám stabilizovať tarifno-informačný vybavovací systém pre cestujúcich, upravili sme cestovné poriadky z hľadiska jazdných dôb a vonkajších vplyvov tak, aby sa minimalizovali meškania, rovnako ako sme menili a upravovali trasovanie liniek v súlade s európskymi štandardmi za pomoci Ing. Milana Donovala. Rovnako som sa podieľal na reštrukturalizácii tarifno-informačného vybavovacieho systému DPMK a.s. Počas pôsobenia v DPMK a.s. bolo zabezpečené adekvátne informovanie cestujúcich počas výluk, ako aj počas veľkých udalostí, akou nepochybne je Medzinárodný maratón mieru či organizácia majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktorú sme zvládli na výbornú. Všetky úspechy boli úspechmi týmu Úseku riadenia dopravy pod vedením Ing. Michala Dekánka v spolupráci s ďalšími kolegami, ako Ing. Milan Donoval (príprava cestovných poriadkov), Maroš Kvitkovský (hlavný referent cestnej výpravy), Ing. Roman Danko (vedúci oddelenia údržby RIKOS), Ing. Peter Šmihuľa (hlavný referent koľajovej výpravy) a Ing. Vladimír Eperješi (vedúci centrálneho dispečingu).

jednou z mojich záľub je jazdenie na autobusoch

Na sklonku môjho pôsobenia v DPMK a.s. som sa skontaktoval s Dipl. Ing. Axelom Kühnom z Karslruhe, expertom v oblasti verejnej dopravy, vďaka ktorému som získal ďalšie študijné materiály z oblasti riadenia verejnej dopravy.  

pôvodný vzhľad zastávkových vitrín v Košiciach dnešný vzhľad zastávkových vitrín v Košiciach nový, moderný a prehľadný vzhľad cestovných poriadkov v Košiciach

 

 

 

 

 

V spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice a.s. som pokračoval aj neskôr ako konzultant európskeho projektu ATTAC, ktorý som začal riešiť ešte ako zamestnanec a ktorý mal priniesť nové technológie do Košíc.

autobusová stanica Almelo, NL; ktorú sme navštívili v rámci projektu ATTAC

Po úspešnom absolvovaní prijímacieho pohovoru som mal nastúpiť od Novembra 2011 ako špecialista na verejnú dopravu na Bratislavskom samosprávnom kraji. Nástup sa nakoniec nekonal a tak po mesiaci nedobrovoľného oddychu som začal pracovať ako vodič autobusu regionálnych liniek pre Slovak Lines a.s.

Ani v pozícii vodiča autobusu dlho nepobudnem. Od magistrátu hlavného mesta SR Bratislava dostávam ponuku na pozíciu samostatného dopravného inžiniera v kancelárii hlavného dopravného inžiniera mesta Bratislava vedenou Ing. Tiborom Schlosserom, ktorú prijímam. Naskakujem tak do rozbehnutého vlaku riešenia Nosného systému MHD v meste Bratislavaparkovacej politiky mesta a mnohých ďalších dopravných opatrení.

Navrhoval som grafické prevedenie parkovacej karty pre Bratislavu

V rámci pracovnej náplne som koordinoval stratégiu Hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti dopravy a aktívne zastupoval mesto v medzinárodných projektoch ako RAIL4SEEEDITSTIDECASCADE VIAJEO PLUS, BRAWISIMO, EUROCITIES, PROGR-EAST a ďalších. Oblasť verejnej dopravy som zastrešoval pozíciou tajomníka komisie primátora Hlavného mesta pre Verejnú hromadnú dopravu.

projekt RAIL4SEE  projekt EDITS

Počas pôsobenia vo funkcii samostatného dopravného inžiniera som sa zúčastnil riešenia mnohých dopravných projektov akými boli:

 • Nosný dopravný systém (Petržalská električka)
 • nákup moderných električiek a trolejbusov pre Bratislavu
 • príprava parkovacej politiky pre Bratislavu
 • P+R parkovisko a zastávka MHD Cintorín Vrakuňa
 • rozširovanie trolejbusovej trakcie
 • koncepcia rozvoja MHD v Bratislave do roku 2023
 • príprava nových operačných programov OPII, IROP + RIUS
 • realizácia Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja
 • príprava projektu car sharingu
 • realizácia projektov UNDP (preferencia MHD, parkovacia politika, znižovanie bariérovosti, smartfón aplikácia pre ŤZP)
 • projekty modernizácie tratí
 • prestupná zastávka Radlinského
 • Územný generel dopravy Hlavného mesta SR Bratislavy

Mal som možnosť spoznať viacero Európskych metropol po stránke riadenia a organizácie dopravy:

Pri cestách som navštívil aj ďalšie mestá ako:

 • Munich
 • Bologna
 • Trieste
 • Sopron
 • Thessaloniki  (Solún)
 • Ljubljana
 • Modena
 • Sofia
 • Zagreb
 • Bucharest

Výkon tejto funkcie bol spätý s úzkou komunikáciou s viacerými organizáciami, ako boli:

 • Európska komisia
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • poradný orgán Európskej komisie a MDVRR - JASPERS
 • Mestské časti Hlavného mesta SR Bratislavy
 • Policajný zbor Slovenskej republiky
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Bratislavská integrovaná doprava
 • Organizácia spojených národov - UN
 • Generálny investor Bratislavy
 • Metro a.s.
 • Železničná spoločnosť Slovensko
 • Slovenská Technická Univerzita
 • Žilinská Univerzita

Popri vyššie menovaných organizáciách to boli ďalšie desiatky ostatných spoločností z oblasti projektovej prípravy, realizácie stavieb, plánovania, akademickej sféry, odbornej verejnosti, mestských organizácií, dopravcov, prevádzkovateľov zariadení a prevádzok, výrobcov vozidiel a techniky, mobilných operátorov, konzultačných spoločností, záujmových združení či zástupcov tretieho sektora.

Participáciou na elektronickom kurze projektu TIDE zameranom na organizáciu metropolitných dopravných autorít som získal príslušný certifikát.

TIDE certifikát

Po zmene vedenia mesta v roku 2014 sme pokračovali ďalej s Ing. Tatianou Kratochvílovou a to až do jesene 2015, kedy pre nezhody s vedením mesta odchádzam.

V roku 2016 nastupujem do spoločnosti DopraVanDelm, s.r.o., kde pôsobím pol roka ako dispečer medzinárodnej kamiónovej dopravy - v cestnej preprave lodných kontajnerov. Následne prechádzam na pozíciu administrátora a technika, ktorý ma na starosti vozidlový park spoločnosti, všetku IT techniku či web. V spoločnosti som zaviedol moderný informačný systém postavený na databázach naprogramovaním firemného informačného systému. Súčasťou tohto systému sú aj veľké moduly ako je Dispečing slovenských prepráv.

Popri práci technika občas zaskakujem aj za vodičov kamiónov.

V roku 2016 absolvujem Fakultu manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave a je mi udelený titul bakalár v odbore Hospodárska informatika (manažérska informatika). O dva roky neskôr v roku 2018 promujem na tej istej fakulte v odbore Manažment - strategický manažment a informačné systémy a je mi udelený titul magister.

V roku 2019 sa lúčim so spoločnosťou DopraVanDelm a vraciam sa opäť na mesto. Nastupujem na pozíciu riaditeľ sekcie dopravy, z tohto dôvodu musím svoju obľúbenú brigádu - vodič autobusu MHD - zavesiť na klinec. Sekcie, ktorá je najväčšou na magistráte a začíname robiť zmeny. Tou najväčšou je zmena zaužívanej dopravnej paradigmy - orientujeme sa na trvalo udržateľnú mobilitu a čisté mesto. Do popredia sa pri riešeniach dostáva MHD, chodci a cyklisti. Stanoviská mesta tak začínajú zohľadňovať dôležité aspekty mestskej mobility a vďaka ďalším kolegom a partnerom na meste a mestských podnikoch sa pohľad na dopravu v meste začína radikálne meniť. Jedna z prvých vecí, ktorú s kolegami riešime je príprava parkovacej politiky. V Júni 2019 aj vďaka tvrdej práci celého tímu slávime úspech - schválenie všeobecného záväzného nariadenia o parkovacej politike je zavŕšenie jedného niekoľkoročného úsilia. Vedenie mesta primátora Matúša Valla dokázalo to, čo primátori pred ním nezvládli. Na jeseň 2020 som bol kolegami z parkovacieho tímu požiadaný, aby som dočasne zastal funkciu konateľa oživenej spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o., ktorá mala na seba prevziať úlohu servisnej organizácie pre mesto v oblasti parkovacej politiky. A ako prvú úlohu mala prevziať odťahovú službu od Dopravného podniku Bratislava, a.s., kde bola dočasne na 1 rok.

Na konci roka 2020 po vyčerpávajúcich takmer dvoch rokoch vo funkcii riaditeľa sekcie končím a preberám zodpovednosť za dopravnú stratégiu mesta - vedením oddelenia stratégie dopravy.