Električka má prednosť

Modernizovaná električková trať v Dúbravke bola spustená do prevádzky 18. Novembra 2014. Ak ponechám stranou jednotlivé aspekty spôsobu realizácie, po jej sprevádzkovaní sa ozvali hlasy Dúbravčanov a jeden z nich kritizoval  tzv. Z-kové priechody cez električkovú trať. Podľa mnohých vyjadrení sa jedná o nebezpečný výmysel mesta. Pokúsim sa to dať na pravú mieru.

 Z-kový priechod v KarlsruheZ-kový priechod v Karlsruhe  [zdroj: internet, kliknutím prejdete na zdroj]

Keď sme v roku 2012 bojovali za vypnutie cestnej svetelnej signalizácie na Kamennom námestí, argumentovali sme najmä jasne definovanou hierarchiou čo sa týka prednosti v jazde. Kým dovtedy všetci čakali kým im naskočí zelená(resp. povedzme si to otvorene, chodci obvykle nečakali a vrhali sa na priechod pre chodcov aj na červenú - a inak to nebolo a doteraz nie je v Dúbravke) a vo všetkých smeroch stáli vozidláchodci aj električky. Dnes ak sa na chvíľku zastavíte a postojíte v tomto priestore, poviete si že ten priestor je prázdny, ale všetko sa tam hýbe. Električkám sme týmto krokom ušetrili viac ako pol minúty, chodcom aj viac.

prednosť majú lelektričky, po nich chodci a nakoniec ostatní účastníci cestnej premávky

Prednosť majú električky (z dôvodu zábrzdnej dráhy), potom chodci a nakoniec ostatní účastníci cestnej premávky

[cyklisti majú prednosť pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky tak ako chodci na priechode pre cyklistov, inak sú na tom rovnako ako ostatní účastníci cestnej premávky]

Ak sa vrátim ešte viac dopredu, v roku 2012 bola mestu odovzdaná štúdia, ktorú spracovala spoločnosť Hamburg consult (sídlia v Hamburgu), ktorá posudzovala dve električkové radiály (Račianska a Vajnorská) a ktorá v tomto materiáli odporúčala množstvo riešení. Dnes tento materiál používame  ako podklad pre projektantov. V tejto štúdii bola veľmi pozitívne hodnotená realizácia Z-kového priechodu pri Mladej Garde, kde je tento priechod označený ako bezpečný. Ďalší takýto realizovaný priechod cez električkovú trať je medzi električkovými zastávkami Nad lúčkami a Segnerova. Aj na základe týchto podkladov sa rozhodlo o aplikácii tohto riešenia v širšom meradle.

screenshot zo štúdie vypracovanej spoločnosťou Hamburg consult

Pri projektovaní alebo modernizácii električkových tratí sa má na zreteli najmä zníženie hlučnosti a zvýšenie cestovnej rýchlosti (resp. eliminácia zdržaní električiek). Na základe skúseností s nízkou disciplínou chodcov (stačí sa pozrieť ako prebiehajú chodci cez trať pod mostom SNP alebo na Molecovej) bolo rozhodnuté aplikovať Z-kové priechody aj v Dúbravke. Ich realizáciou bola dosiahnutá úspora času električiek (ktoré nemuseli zastavovať na signál stoj pred priechodom častokrát bezdôvodne) ako aj chodcov - ak po električkovej trati nejde električka, chodci nie sú obmedzovaní a môžu križovať trať.

Z-kový priechod v DubajiZ-kový priechod v Dubaji  [zdroj: internet]

Z-kový priechod je svojím tvarom navrhnutý tak, aby boli chodci usmernení čelom k prichádzajúcemu vozidlu (na bližšej koľaji), čo ale neznamená že pred vstupom do koľajiska sa ne pozrieť, či neprichádza vozidlo z druhej strany. Hoci považujem opomenutie adekvátneho označenia priechodu cez električkovú trať za veľký nedostatok, už samotný pud sebazáchovy mi hovorí, aby som sa aj bez značiek pozrel na jednu aj druhú stranu.

chodec daj prednosť električke

Jedným zo súčasných problémov spoločnosti je nedostatočná dopravná výchova. Dokonca ani množstvo držiteľov vodičských oprávnení nepozná zákon o cestnej premávke v dostatočnom rozsahu, z čoho vznikajú nebezpečné situácie (ako je napríklad otáčanie na semaforoch okrem miest, kde je to povolené). K bezpečnosti neprispieva ani fenomén smartfónov a slúchadiel v ušiach. 

Práve neoznačené Z-kové priechody v Dúbravke a sťažnosti na ne boli spúšťacím faktorom, kde som sa rozhodol zlepšiť značenie týchto priechodov a zvýšiť informovanosť a povedomie verejnosti. Príprava zabrala niekoľko dní, označenie priechodov sme nakoniec realizovali v nedeľu 15.2.2015.

Z-kový priechod bez zrealizovaných úprav

Z-kový priechod bez realizovaných úprav

Z-kový priechod po zrealizovaní úprav

Z-kový priechod po zrealizovaní úprav

V základe sa jedná o výstražnú nálepku so symbolom električky, ktorá je doplnená o nápis "ELEKTRIČKA MÁ PREDNOSŤ". Tento text sa mi zdal ako najvhodnejší, aj keď boli návrhy na použitie iných, ako "DAJ PREDNOSŤ ELEKTRIČKE" a pod. Výstražný symbol je nalepený na žltom podklade pre zvýraznenie jej funkcie (žltá tapeta zakúpená v stavebninách). Celá značka je realizovaná na ľahkom priehľadnom akryle a upevnená na zábradlie pomocou rýchloviazacích pások. Vzhľadom na umiestnenie som realizoval značenie tak, aby bolo z oboch strán, pre zvýraznenie svojej funkcie.

Zrealizované úpravy na priechode pri zastávke Drobného
Realizáciu tohto nápadu som financoval sám a náklady boli vo výške necelých 100€ (ak nerátam náš čas a náklady na PHM). Za pomoc pri realizácii ďakujem kolegovi Michalovi Klátikovi.

Doplnené značenie na priechode Švantnerova

A prečo priechod a nie prechod? Základný rozdiel medzi slovami prechod a priechod je v tom, že slovo prechod označuje činnosť a slovo priechod pomenúva miesto. Spojenie prechod cez ulicu znamená „prechádzanie cez ulicu“ a priechod pre chodcov „miesto, kadiaľ chodci prechádzajú“.

Doplnené značenie na konečnej Pri Kríži

A ako dopadla naša iniciatíva môžete posúdiť sami. Ostáva mi veriť že sa týmto zlepší povedomie obyvateľov o prednosti električiek a že značenie vydrží čo najdlhšie.

- vĺčik -


 .: FOTOALBUM :.