22.9.2018 sa udiala jedna z kľúčových zmien v mojom živote a za svoju ženu som pojal Magdalénku Sedláčkovú.

novomanželia Peťo Bánovec a Magdalénka Bánovcová (foto: František Pech)