Žilinská dolina

Počas Septembra, v jesennom čase, kedy akcie historického typu pomaly ale isto končia, som sa vybral dvakrát do môjho obľúbeného územia.

Celá parta pred schovankou
Po dlhom čase sme sa rozhodli vyjsť si väčšia partia opäť do lesa za účelom stopovania miestnej zvieracej populácie aj za účelom stretnutia a spriadania ďalších plánov.

Musím priznať, že vďaka počasiu, ktoré vypadalo všelijak, sa mi moc nechcelo, ale nakoniec som sa prekonal a tak sme v piatok s Mirom vyrazili zo žilinského autobusového nástupišťa smerom do lesa.

Druhý návrat do Strážovských vrchov

Tentokrát iniciátorom výpravy bola Eka a Dušan. V piatok na obed sme sa mali stretnúť v sedle a odtiaľ sa presunúť na chajdu, ktorá sa mala stať našim útočiskom počas víkendu. Vzhľadom na moje meškanie sa obaja výborne najedli v salaši a posilnení sme sa vydali do nášho cieľa.

Na 24. Mája 2009 sme si naplánovali turistiku s našim TJ Leňochod a naším cieľom sa stal vŕšok v Malej Fatre s názvom Hnilická Kýčera [1218 m.n.m.].

Schovanka 2008

...že neviete, čo to je Schovanka? Je to trampská chajda, ktorá poskytuje nám, občasným pútnikom, trochu tepla a sucha pri akciách podobných tej, o ktorej Vám teraz píšem.