na výstavu nás viezol novučičký IRIZAR

Dňa 9.6.2009 poriadala spoločnosť EMtest a.s. zájazd na výstavu UITP do Viedne, kde súčasťou výstavy bola aj expozícia tejto spoločnosti. Účastníci zájazdu sa stretli v skorých ranných hodinách pred obchodným centrom Dubeň, aby sa "nalodili" do novučičkej SCANIE IRIZAR, ktorú riadili dvaja vodiči spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina s.r.o.

Rozlúčka s Ikarusmi v Nitre

Posledný januárový deň nEURO roka 2008 sa v meste Nitra konala rozlúčka s autobusmi značky Ikarus, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie dopravy v tomto meste.

V piatok 9.3.2007 bol slávnostne za účasti ministra dopravy, pôšt na telekomunikácií SR spustený inteligentný dopravný systém (IDS) v Považskej Bystrici, ktorého úlohou je napomôcť križovatke dvoch ťahov previesť obrovské množstvá dopravy. Systém, ktorý stál približne 100 mil. Sk má za pomoci najnovších technológií napomôcť tomuto dopravne preťaženému uzlu. Rekonštrukcia križovatky prebehla na jeseň minulého roka v podobe úprav povrchov ciest a výmeny svetelnej signalizácie, v ďalšej etape sa pokračovalo dobudovaním kamerového systému, systému dátových prenosov a vybudovanie dopravno – technologickej miestnosti v budove miestneho obvodného úradu, kde sa sústreďujú všetky technologické prvky inteligentného systému.

Včera podvečer som cestoval autobusom. Tichou, novou a pohodlnou Karoskou C954 autobusového dopravcu nášho regiónu na linke z 35 kilometrov vzdialenej dediny do krajského mesta. Nakoľko pracujem v oblasti dopravy ako dopravný technológ so zameraním na verejnú dopravu, všímam si veci pre ostatných nepodstatné.