Včera podvečer som cestoval autobusom. Tichou, novou a pohodlnou Karoskou C954 autobusového dopravcu nášho regiónu na linke z 35 kilometrov vzdialenej dediny do krajského mesta. Nakoľko pracujem v oblasti dopravy ako dopravný technológ so zameraním na verejnú dopravu, všímam si veci pre ostatných nepodstatné.

V piatok 9.3.2007 bol slávnostne za účasti ministra dopravy, pôšt na telekomunikácií SR spustený inteligentný dopravný systém (IDS) v Považskej Bystrici, ktorého úlohou je napomôcť križovatke dvoch ťahov previesť obrovské množstvá dopravy. Systém, ktorý stál približne 100 mil. Sk má za pomoci najnovších technológií napomôcť tomuto dopravne preťaženému uzlu. Rekonštrukcia križovatky prebehla na jeseň minulého roka v podobe úprav povrchov ciest a výmeny svetelnej signalizácie, v ďalšej etape sa pokračovalo dobudovaním kamerového systému, systému dátových prenosov a vybudovanie dopravno – technologickej miestnosti v budove miestneho obvodného úradu, kde sa sústreďujú všetky technologické prvky inteligentného systému.

skupina od terča číslo 8

24. Marca 2012 sa konala súťaž Jozefov šíp v Rakoviciach (okr. Piešťany).

Svoju účasť som zo začiatku zvažoval, ale nakoniec som sa rozhodol zúčastniť a prevetrať tak nový luk z Valterovej dielne. Ostatne, namotal ma práve on... Keď svitla krásna slnečná sobota, čakal som na Trnavskom mýte na Valtíka... Po chvíľkovom čakaní a miernych obavách (meškal a mal vypnutý telefón) sa však nakoniec zjavil a so zastávkou vo Svätom Jure sme fičali do Rakovíc.

Prestavenie skupín po boji

18. Júna 2011 pri príležitosti 699. výročia a v predročie osláv 700. rokov sa uskutočnila rekonštrukcia bitky pri Rozhanovciach, ktorá zmenila dejiny na východnom Slovensku a hlavne dejiny mesta Košice. Rekonštrukcia sa udiala v chotári obce Beniakovce (vedľajšia obec Rozhanoviec) na lúke, ktorá možno pamätá tie slávne časy...