Kaplnka pri Lajoške

Na začiatku mesiaca November 2009 sa ocitám v Košiciach na akcii zvanej Potulka mestom Košice so Zuzkou. Ako nadšenec histórie sa nenechávam dlho prehovárať a vrhám sa do podzemia mesta Košice (téma potulky). Ešte predtým však stíham absolvovať výstavu "Poľovníctvo a lesníctvo" spolu s výstavou "Nože a chladné zbrane". Nuž, jediné, čo som si z tejto výstavy odniesol boli zmiešané pocity a jednu baterku do lesa Cool.

v lese...

Pre záverom mesiaca Október hneď po informačných stánkoch lesoochranárskeho zoskupenia VLK sa konalo také menšie stretnutie niekoľkých ľudí, ktorí sa aktívne podieľali na infostánkoch. Miestom stretnutia bola bývalá železničná stanica Palota.

Pohraničná stanička - Balnica

Jedna Košická vlčica Zuzka chcela veľmi vidieť rozšírenú rezerváciu Udava. A nakoľko na Balnici sa skýtala možnosť pohodlne prespať a previezť sa na koníkoch, dlho sme neváhali a v piatok 9.10.2009 sme sa vybrali z Košíc na cestu do Osadného.

Suchá dolina

25.-27. Septembra som sa zúčastnil osláv rovnodennosti poriadaných Lesoochranárskym zoskupením VLK.